Topic

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Drodzy Montessorianie,

W "Odkryciu dziecka" Maria Montessori napisała:

pobrane Aktywność nauczyciela ma dwojaki charakter. Musi on dobrze poznać pracę, którą będzie wykonywać, i cele, które ma osiągnąć za pomocą materiałów rozwojowych. Trudno jest przygotować teoretycznie takiego nauczyciela, który musi najpierw wykształcić samego siebie, nauczyć się obserwować, zachować spokój, cierpliwość i pokorę, pohamować własne impulsy i który nie ma dokładnie sprecyzowanego zadania w swojej delikatnej misji. Potrzebuje on bardziej siłowni dla swojej duszy niż książki dla swojej inteligencji (...).    

Podążając za tymi wskazówkami otwieramy w naszej firmie Siłownię Montessori. Do współpracy zaprosiliśmy najlepszych trenerów, którzy pomogą Wam nabyć siły i pewności w pracy z dzieckiem. Naszym wspólnym celem jest, aby dzieci oddane pod Waszą opiekę – tak jak chciała Maria Montessori - umacniały się, stawały się indywidualnościami o silnym charakterze, głębokiej dyscyplinie i wewnętrznym zdrowiu, które jest wynikiem uwolnienia duszy.

Zapraszamy do Siłowni Montessori!

Uprzejmie informujemy, że nasza firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 10/00089/2017. Na szkolenia prowadzone w Siłowni Montessori mogą Państwo otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy. 

Portal dostępny jest po zalogowaniu.